client360
Client360 is een, op open standaard gebaseerd, Elektronisch Patiëntendossier (EPD) waarin zowel de patient als de behandelaar een volledig beeld krijgen van de dialoog die tijdens de behandeling is ontstaan. Meer weten? Kijk op www.client360.nl.2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s