managedservices
Alle standaardisatiebewegingen ten spijt: het beheren van een IT-netwerk is een steeds kennisintensievere taak geworden. Nieuwe technieken, toenemende eisen en slimmere gebruikers zijn daar mede debet aan. Een logisch gevolg is dat organisaties de zorg voor IT overlaten aan gespecialiseerde partners als NORISK IT Groep, omdat die beter (lees: kostenefficiënter) de benodigde breedte en diepgang aan kennis kunnen borgen. 

 

Kennis en beheer

NORISK IT Groep stelt op project- of detacheringsbasis kennis beschikbaar, maar kan ook de gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor het beheer overnemen, met een maatwerk Service Level Agreement (SLA) als kader. Risico's worden uitgesloten door proactieve monitoring, een strak updatebeleid en gestructureerd perfectief onderhoud.
 2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s