businessintelligence
Het doel van Business Intelligence (BI) is het bereiken van strategische bedrijfsdoelstellingen door slimmer te werken en een voorsprong te behalen, houden of vergroten op de concurrent. Het kan het best worden omschreven als het proces waarin grote hoeveelheden gegevens worden omgezet in bruikbare informatie. Die informatie leidt tot specifieke kennis en zet aan tot adequate actie.

Data verzamelen

NORISK Software heeft veel ervaring met het verzamelen van data uit verschillende systemen. Het kan dan gaan om data over klanten, de concurrentie en de marktsituatie, maar ook om gegevens uit systemen voor ERP, CRM en elektronische patiëntendossiers. Na het verzamelen worden gegevens onderling vergelijkbaar gemaakt en omgevormd tot informatie die relevant is bij de ondersteuning van beslissingen.2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s