De stimuleringsregeling E-Health (SET) NORISK IT regelt alles.

Wij begrijpen dat het voor u momenteel organisatorisch lastig is om een dergelijk project, hoe aantrekkelijk ook, in deze tijd (volledig) zelf uit te voeren. Vandaar dat wij hebben nagedacht over een oplossing waarbij wij u en uw organisatie volledig ontzorgen bij het bestellen, inrichten en gebruiksklaar uitleveren van een tablet of smartphone en u toch volledig gebruik kunt maken van de regeling zonder daarvoor een eigen bijdrage te betalen.

Ongetwijfeld bent u afgelopen week benaderd in verband met de uitbreiding Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) met de noodmaatregel Covid-19 door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Dat deze regeling in een behoefte voorziet blijkt uit het feit dat binnen 2 dagen het gereserveerde budget door het grote aantal aanvragen op was en er geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen.

Gelukkig blijft het loket slechts kortstondig gesloten en komt er een vervolg op deze regeling. Wij gaan er vanuit dat deze vervolgregeling hetzelfde zal zijn, dat wil zeggen een subsidie van in totaal € 50.000,- voor de uitvoering van een project voor het implementeren van digitale toepassingen waarvan maximaal 50% mag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparatuur. De overige 50% kan worden besteed aan de overige kosten waaronder de externe kosten van de bijbehorende dienstverlening.

Binnen het budget kunnen wij maximaal 100 tablets van het type Samsung Galaxy Tab 10.1 volledig geïnstalleerd en werkend en voorzien van een duidelijke instructie uitleveren op de plaats van bestemming. Na de levering faciliteren wij gedurende de coronacrisis een servicedesk voor vragen en/of storingen en beheren wij de tablet op afstand. Indien de tablet wordt doorgeschoven naar een andere bewoner of door u wordt ingenomen dragen wij er zorg voor dat de tablet wordt gewist en opnieuw wordt geïnstalleerd. Bij verlies of diefstal van de tablet zorgen wij ervoor dat de tablet wordt geblokkeerd.

Uiteraard kunt u reeds anticiperen op de situatie van na de coronacrisis door nu te kiezen voor meer geavanceerde smartphones/tablets die eventueel later ingezet kunnen worden voor het zorgpersoneel. Binnen het budget kunnen wij bijvoorbeeld 35 stuks van de Samsung Galaxy Tab Active Pro 10.1 LTE Enterprise Edition inclusief de benodigde implementatie-en beheerdiensten leveren.

Graag werken wij een voorstel op maat, specifiek voor uw situatie uit.